Wednesday, March 25, 2009

SA LAHAT NG MGA NAKA RUSI NA MOTOR DIYAN... ito na po ang pagkakataon niyo na sabihin ang lahat ng inyong ninanais maging ito ay Kumento man o isang Reklamo ...